Політика безпеки

Політика безпеки


     Надання інформації Клієнтом.

При реєстрації Клієнт надає наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, адреса електронної пошти, пароль для доступу до Сайту.
При оформленні замовлення Клієнт може надавати таку інформацію: Прізвище, Ім'я, По батькові, адреса для доставки замовлень, номер контактного телефону.
Надаючи свої персональні дані при авторизації / реєстрації на сайті, Клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну з метою виконання Продавцем своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу їм товарів і надання послуг, надання їм довідкової інформації, а також з метою просування товарів, робіт і послуг.
   

Використання інформації наданої Клієнтом і одержуваної Продавцем.
Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом всього терміну реєстрації Клієнта на Сайті з метою:
- для реєстрації / авторизації Клієнта на Сайті;
- для обробки замовлень Клієнта і виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом;
- для здійснення діяльності з просування товарів та послуг;
- аналізу купівельних особливостей Клієнта і надання персональних рекомендацій.
 

  Надання і передача інформації, отриманої Продавцем:
Продавець зобов'язується не передавати отриману від Клієнта інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Клієнтом і тільки в рамках договорів.
Не вважається порушенням зобов'язань передача інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами законодавства України.
Продавець має право використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
Продавець отримує інформацію про ip-адреса відвідувача інтернет-магазину і відомості про те, за посиланням з якого інтернет-сайту відвідувач прийшов. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.
Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті в загальнодоступній формі.
Продавець при обробці персональних даних приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.
   

 Зберігання та використання інформації Клієнтом.
Клієнт зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, які він використовував для ідентифікації в інтернет-магазині.
Клієнт зобов'язується забезпечити належну обачність при зберіганні і використанні логін і пароль в тому числі, але не обмежуючись: використовувати ліцензійні антивірусні програми, використовувати складні буквено-цифрові поєднання при створенні пароля, не надавати в розпорядження третіх осіб комп'ютер чи інше обладнання з введеними на ньому логін і паролем Клієнта і т.п.